Kursplan för läsåret 2001/2002
ELEKTRISKA DRIVSYSTEMEIE620
Electrical Drives

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: IEH3. Kursansvarig: Anders Askman, e-post anders.askman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Elenergiteknik.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Obligatoriskt deltagande i studiebesök. Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning industriell automation och valfri för IE3 inriktning telekommunikation. Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen ger
· Orientering om förekommande drivsystem med elmaskiner och dess kopplingsapparater.
· Kunskap om elmaskiners drivsätt.
· Kunskap om dimensionering av nät och maskindrifter.


Innehåll:
· Allmänna eltekniska grunder om trefassystem, belastning, dimensinering av maskindrifter och motorgrupper,
· Likströmsmaskiner, synkronmaskiner, asynkronmaskiner.
· Hastighetsstyrning, strömriktare, frekvensomriktare, mjukstartare.
· Elkraftdistribution, ställverk, motorgrupper
reglering av maskindrifter.

Litteratur:
Alfredsson, A : Elkraft, Liber ISBN 91-47-01549-7
samt utdelat material