Kursplan för läsåret 2001/2002
ELEKTRISK MÄTTEKNIKEEM620
Electrical Circuits

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: IEH2. Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Krets- och mätteknik.. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och en skriftlig tentamen. Övrigt: Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen ger:
· Kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument.
· Träning i att planera och utföra mätningar samt bedöma och presentera resultatet.
· Träning i användning av ett datoriserat mätsystem.

Innehåll:
· Digitala och analoga instrument: Mätning av spänning, ström, frekvens, impedans, effekt och energi. Mättransformatorer. Mätnoggrannhet.
· Oscilloskop: Mätning av spänning, ström, frekvens, fasvinkel. Differensmätning, karakteristik, fördröjt svep. Prober. Minnesoscilloskop.
· Icke-elektriska storheter: Mätbryggor och mätgivare.
· Datorer i mätsystem: Systembussar. Seriekommunikation. GPIB. USB. Automatiska mätningar. Datorprogramvara till automatiska mätsystem.

Litteratur:
Carlsson, Johansson: Modern elektrisk mätteknik, Liber 1997, ISBN 91-4701098-3.
Utdelade stenciler.