Kursplan för läsåret 2001/2002
DIGITALA PROJEKTEDI021
Digital Systems, Project Laboratory

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Forskningsingenjör Bertil Lindvall.. Förkunskapskrav: Digitalteknik (EIT020) och Datorteknik (EDT026 el 022).. Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna godkänd och underkänd förekommer. För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutkonstruktion. 2. Skriftlig dokumentation av konstruktionen. 3. Muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete. Webbsida: http://www.it.lth.se/digproj Övrigt: Ges 3 omgångar per läsår 1 läsperiod per omgång. Begränsat deltagarantal, 48 platser. Urvalsgrund: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.

Mål:
Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete. Målet med projektuppgiften är en prototyp med för vidareutveckling nödvändig dokumentation.

Innehåll:
En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls några lektioner med genomgång av lämpliga konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion av uppkomna problem.

Litteratur:
Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.