Kursplan för läsåret 2001/2002
REALTIDSSYSTEMEDA695
Concurrent Programming

Poäng: 6.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDH2, PVH2. Kursansvarig: universitetslektor Mats Lilja, e-post: Mats.Lilja@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA680 Programmering med processuppföljning eller EDA616 Programmering i Java. De obligatoriska momenten från lp 1 i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se

Mål:
Kursen ger insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll:
Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. In- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioriteringar, periodiska processer.

Litteratur:
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.