Kursplan för läsåret 2001/2002
ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA690
Algorithms and Data Structures

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDH2, PVH2. Kursansvarig: universitetslektor Jan Bohman, e-post: Jan.Bohman@cs.lth.se. Förkunskapskrav: de obligatoriska momenten i EDA680 Programmering med processuppföljning eller EDA616 Programmering i Java fullgjorda.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Vid övningarna, som är obligatoriska, löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna. Vid seminarieövningarna behandlas mera avancerade problem. I kursen ingår dessutom två obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av problemlösning på dator. Detta omfattar analys av algoritmer och programkomplexitet samt datastrukturer t ex listor, köer, stackar, träd och grafer. Vidare ger kursen förståelse för metoder för sökning och sortering.

Innehåll:

  • Programkomplexitet.
  • Analys av algoritmer.
  • Rekursion.
  • Grundläggande datastrukturer: listor, köer, stackar, träd och grafer.
  • Metoder för sökning och sortering.

    Litteratur:
    Weiss M.A.: Data Structures and Problem Solving Using Java. Addison-Wesley, 1998. ISBN 0-201-54991-3.