Kursplan för läsåret 2001/2002
PLC PROGRAMMERINGEDA676
PLC Programming

Poäng: 2.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: PRH2. Kursansvarig: Mats Lilja, e-post: mats.lilja@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger studenten kunskap och färdighet i att använda PLC programmering för att styra produktionsprocesser.

Innehåll:
Kursen utförs huvudsakligen i form av olika laborationer som lär ut hur PLC programmeringen används för att hantera signaler och för att styra olik atyper av utrustningar.

Litteratur:
Fastställes senast en månad före kursstart.