Kursplan för läsåret 2001/2002
DISKRET MATEMATIKEDA606
Discrete Mathematics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDH1, PVH1. Kursansvarig: universitetslektor Bertil Ekdahl, e-post: Bertil.Ekdahl@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.cs.lth.se

Mål:
Kursen ger

 • Insikt i de teoretiska grunderna för datalogi.
 • Kunskaper om formulering och beskrivning av problem med hjälp av matematik och logik.
 • Färdighet i lösandet av matematiska och logiska problem.

  Innehåll:

 • Funktioner, relationer och mängder.
 • Permutationer och kombinationer.
 • Heltalsegenskaper.
 • Satslogik och predikatlogik.

  Litteratur:
  Kolman B: Discrete Mathematical Structures, fourth edition, Prentice Hall 2000, ISBN 0130831433.