Kursplan för läsåret 2001/2002
PROGRAMMERING FÖR CEDA390
Programming, First Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av inlämningsuppgifterna och kontrollskrivningarna. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar.

Mål:
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasses och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer och färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll:
Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer och länkande listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.