Kursplan för läsåret 2001/2002
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEMEDA380
Design of Embedded Systems

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i grundläggande programmeringskurs, digitalteknik och datorteknik.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska laborationer ingår. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Kursen ingår i Socware-programmet.

Mål:
Kursens mål är att ge en introduktion till konstruktion av inbyggda system som implementeras i System-on-Chip teknik. Sådana inbyggda system innehåller hårdvaru- och programvarukomponenter och därför ligger tyngdpunkten på hårdvara/programvara i samkonstruktion. Kursen vill ge grundläggande kunskaper inom specifikationsmetoder, konstruktionsrepresentationer (modeller av beräkningar) och deras konstruktionsmetoder. Särskild betoning läggs på konstruktion av interface och konstruktion för låg effektförbrukning.

Innehåll:
Utvecklingsmetodik för SoC, HW/SW samkonstruktion, specifikation, konstruktionsrepresentation, systempartitionering, komponentallokering och schemaläggning, interface-syntes, testbarhet, konstruktion för låg effektförbrukning.

Litteratur:
Eles P., Kuchcinski K. & Peng Z.: System Synthesis with VHDL. Kluwer Academic Publisher, 1998.