Kursplan för läsåret 2001/2002
CONSTRAINT-PROGRAMMERINGEDA340
Constraint Programming

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i grundläggande programmeringskurs och i fortsättningskurs i algoritmer och datastrukturer.. Prestationsbedömning: För godkänt betyg, betyg 3, krävs att tre obligatoriska laborationer har fullgjorts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.cs.lth.se

Mål:
Att ge en introduktion till en ny programmeringsparadigm som baseras på villkorsteknik över olika domäner (boolean, reella och rationella tal eller finita domäner). Särskild betoning läggs på praktisk användning av dessa metoder inom lösning av kombinatoriska optimeringsproblem såsom schemaläggning, planering, transportproblem och traveling-salesman-problem.

Innehåll:
- Introduktion till constraint-programmering.
- Grundläggande algoritmer (satisfierbarhet, förenkling, optimering).
- Finit domän.
- Constraint-logikprogrammering.
- Enkla modelleringstekniker.
- Modellering med finita domäner.
- Sökstrategier och optimering.
- Några avancerade tillämpningar.

Litteratur:
Mariott K. & Stuckey P.J.: Programming with Constraints: An Introduction. MIT Press, 1998.