Kursplan för läsåret 2001/2002
BERÄKNINGSKOMPLEXITETEDA153
Computational Complexity

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4. Kursansvarig: Universitetslektor Rolf Karlsson, Rolf.Karlsson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer.. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras dels på en skriftlig tentamen dels fem inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat.nat.fak. Jfr EDA152: 5,0 poäng erhålls när inte kursen EDA140 Formella språk och automater också ingår i examen.

Mål:
Se EDA152.

Innehåll:
Se EDA152.

Litteratur:
Se EDA152.