Kursplan för läsåret 2001/2002
DATORER OCH DATORANVÄNDNINGEDA070
Computer Introduction

Poäng: 2.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: C1, D1. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Obligatoriska moment: laborationer.

Mål:
Att ge en översikt av det datatekniska området samt ge färdigheter i att hantera datorer och datorutrustning.

Innehåll:
Praktisk användning av datorer. Datorhistorik, datorns konstruktion och funktion. Användning av och funktion hos olika operativsystem, särskilt Unix och Windows. Maskinnära programmering. Tillämpningsområden för datorer. Internet och WWW. Introduktion till Matlab.

Litteratur:
Material distribueras av institutionen.