Kursplan för läsåret 2001/2002
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA060
Object-Oriented Modelling and Design

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: D2. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA015/EDA016 Programmering för D samt de obligatoriska momenten i EDA025/EDA027 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Webbsida: http://www.cs.lth.se Övrigt: Obligatoriska moment: datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Mål:
Att ge kunskap om objektorienterade metoder för utveckling av stora programsystem och träning i användning av sådana metoder. Därtill att ge utökade kunskaper om objektorienterad programmering.

Innehåll:
Systemutvecklingens faser: analys, design och implementation. Vattenfallsmetoder och iterativa metoder. Historik. Design av grafiska användargränssnitt. CRC-kort. Modeller i objektorienterad systemutveckling: "use-case"-modell, statisk modell, dynamisk modell. Beskrivningsspråket UML. Designmönster. Översikt över objektorienterade programspråk. Moderna systemutvecklingsmetoder, t ex Extreme Programming.

Litteratur:
Stevens P. with Pooley R.: Using UML: Software Engineering with Objects and Components. Addison-Wesley, 1999.