Kursplan för läsåret 2001/2002
ARKITEKTURHISTORIA IIIAHI030
History of Architecture III

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow. Förkunskapskrav: AHI010 Arkitekturhistoria I och AHI020 Arkitekturhistoria II.. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80% på föreläsningar samt skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur, godkänd uppgift i samband med studieresa.

Mål:
Att ge fördjupade kunskaper, speciellt i äldre tiders arkitekturhistoria.

Innehåll:
Den äldre arkitekturhistorien från antiken till 1800. (föreläsningar 56 tim, studieresa till Italien, Frankrike eller Tyskland 42 tim)

Litteratur:
Svedberg, Olle: Arkitekturen i Europa före 1800, 2000.