Kursplan för läsåret 2001/2002
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURERAFO585
Applied Aesthetics, Visual Structures

Poäng: 7.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga. Förkunskapskrav: Tillämpad estetik, visuell kommunikation.. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik 80%.

Mål:

Innehåll:

Litteratur:
Enligt särskild lista.