Kursplan för läsåret 2001/2002
MÖBLER OCH INREDNINGARAFO050
Furniture and Interior Design

Poäng: 3.0 Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt Formlära 2.. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena samt godkänd övningsuppgift. Övrigt: Denna kurs samverkar med terminsprojektet "Från Scenografi till Arkitektur" som genomförs som valbart projekt (13 poäng) under höstterminen. Studerande i detta projekt rekommenderas att deltaga i "Möbler och Inredningar". AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar tidigare kurser Formlära 1A och 1B.

Mål:
Målsättningen är att belysa gestaltningsprocessen för möbler och inredningar ur ett helhetsperspektiv; från design- och presentationsteknik för dialog med möbeltillverkare och industri, tillverkning av prototyp från skissmodeller till fullskalemodell (1:1) i autentiska material, principer för industriellt byggande, regler och lagar inom möbler och inredningar samt produktionsteknik och marknadsföring.

Innehåll:
Kursen är en fördjupning i området möbel- och inredningsdesign. Fördjupningsarbetet behandlar samtida designteorier, nya ekologiska och teknologiska möjligheter i gestaltningsarbetet, nya material- och sammanfogningsmöjligheter, rumsliga komponenter samt historisk och samtida möbel- och inredningsdesign i Skandinavien.

Litteratur:
Svenska Möbler 1890-1990, Signum, ej obligatorisk;
Nordiska träd och trädslag, Arkus, ej obligatorisk.