Kursplan för läsåret 2001/2002
FÖRELÄSNINGAR I ARKITEKTURABF125
Lectures in Architecture

Poäng: 1.0 Betygskala: UG. Valfri för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tomas Tägil. Prestationsbedömning: 80%närvaro vid föreläsningar.

Mål:
Kursens mål är att ge deltagarna utblickar mot arkitektur och stadsbyggande i Sverige och världen liksom om forskning och viktiga samhällsfrågor.

Innehåll:
Kursen ges som en föreläsning under medverkan av inbjudna föreläsare från yrkesliv och högskolor i Världen, Sverige och Lund. Gästföreläsare kan vara allt från de stora aktuella namnen inom nutida arkitekturströmningar till forskare och lärare vid Lunds universitet/LTH.