Kursplan för läsåret 2001/2002
ARKITEKTUR, BASKURS BAAH135
Architecture, Basic Course B

Poäng: 15.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tomas Tägil, Universitetsadjunkt David Sim, Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl.

Mål:
Under utarbetande.