VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK FKVVA020
Water and Environmental Engineering, Advanced Course

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Jes la Cour Jansen Förkunskapskrav: Teknisk vattenresurslära (VVR015).

Innehåll:
Studenten skall inom kursens ram lära sig dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning och avloppsvattenrening i tätort.
Översikt av vattentillgångar, vattenförbrukning och vattenkvalitet. Uttagsanordningar för yt- och grundvatten. Processer för beredning av konsumtionsvatten. Magasinering och distribution av renvatten. Avloppssystem. Karakterisering av avloppsvattnet. Fysikaliska, biologiska och kemiska reningsmetoder. Datormodeller över aktivt-slamprocessen. Slambehandling. Återanvändning av avloppsvatten. Recipientvård.

Litteratur:
Kurslitteratur delas ut under kursens gång.