STRUKTURAKUSTIKVTA060
Structural Acoustics

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: E4, F4, M4, V4 Kursansvarig: Per Hammer Förkunskapskrav: Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen, godkända laborationer och projektuppgift.

Innehåll:
Syftet med kursen är att ge kunskap om vågutbredning i olika material och komponenter och hur dessa kunskaper kan tillämpas i främst bullerbegränsande syfte. Innehåll: Olika vågtyper och deras egenskaper. Longitudinalvåg, transversalvåg och böjvåg. Vågutbredning i balkar och plattor. Dämpningsmekanismer och deras matematiska beskrivning. Plattor med dämpskikt. Impedansbegreppet. Inimpedans i balkar och plattor. Transmission av strukturburet ljud. Periodiska strukturer. Statistisk Engergi Analys. Ljudutstrålning från strukturer. Elementära ljudutstrålare.

Litteratur:
Kompendium, Strukturakustik. Exempelsamling, Laborationshandledning.