BALKTEORIVSM090
Beam Theory

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V3, M4 Kursansvarig: Per Johan Gustafsson Rekomenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, samt två obligatoriska inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se

Mål:
Kursen skall ge en allsidig beskrivning av det mekaniska funktionssättet hos olika typer av balkar vid olika typer av belastning.

Innehåll:
Olika balkteorier och motsvarande matrisformulering behandlas; Bernoulli-Euler, Timoshenko och Vlasovs balkteori.Fördjupad kunskap om metoder vid analys av ramverk; statisk kondensation och transformationer. Kursinnehåll: Böjning, vridning enligt St Venant och formulering av ett tredimensionellt balkelement. Vlasovsk vridning och formulering av ett tunnväggigt balkelement. Stabilitetsproblem, böjknäckning, vridknäckning och vippning."

Litteratur:
CALFEM ver 3.2- Ett datorprogram för undervisning i finita elementmetoden, Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära, Lund 1996. Kurspärm med föreläsningsanteckningar och övningsuppgifter, Lund 1999.