TILLÄMPAD PROGRAMMERINGVSM060
Applied Computer Programming

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: M4, V4 Kursansvarig: Ola Dahlblom. Rekomenderade förkunskaper: Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: För betyget GODKÄND krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se

Mål:
Kursen avser att ge kunskaper om strukturering och utveckling av datorprogram för tekniska tillämpningar.

Innehåll:
Kursen består huvudsakligen av en större programmeringsuppgift med inriktning på finita elementmetoden.Programutvecklingen uppdelas i flera etapper, där varje etapp är en inlämningsuppgift. Programmet ska uttestas och dokumenteras. Dessutom ingår följande delmoment: Orientering om hårdvara och systemmjukvara. Orientering om datorgrafik och grafiska användargränssnitt. Strukturering av datorprogram. Programmering av elementrutiner, användargränssnitt och grafikrutiner.

Litteratur:
Metcalf and Reid: Fortran 90/95 explained, Oxford University press. Lindemann och Dahlblom: Tillämpad programmering.Arbetsblad och handledningar som delas ut under kursens gång.