STRUKTURDYNAMIKVSM051
Dynamics of Structure

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: F4, M4, V4 Kursansvarig: Göran Sandberg. Rekomenderade förkunskaper: VSM 040 eller FHL 062. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt en obligatorisk laboration. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se

Mål:
Kursen ska ge kunskap om olika metoder att analysera strukturer påverkade av dynamiska laster. Speciellt behandlas finita elementmetoden. Kursen avser också att ge träning i att formulera olika strukturdynamiska modeller.

Innehåll:
Enfrihetsgradsmodeller. Generaliserade enfrihetsgradsmodeller; stelkroppsmodeller, deformerbara kroppar. Tidsintegration; Newmarks metod, implicit metod, explicit metod. Flerfrihetsgradsmodeller; finita element, direkt integration, modal syntes, egenvärdesanalys, responsdiagram. Jordbävning."

Litteratur:
Clough, R. Penzien, J.: Dynamics of Structures, 2nd ed., McGraw Hill 1993. CALFEM ver 3.2 - Ett datorprogram för undervisning i finita elementmetoden, Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära, Lund, 1996.