FASTIGHETSVETENSKAPLIGA SEMINARIERVFT180
Real Estate Seminars

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Ulf Jensen Förkunskapskrav: Allmän fastighetsrätt, Fastighetsteknik AK, Fastighetsekonomi AK

Mål:
Kursen skall ge en vetenskaplig fördjupning av studierna i främst fastighetsekonomi och fastighetsrätt och ge perspektiv på tidigare kurser i dessa ämnen. Härigenom skall kursen förbereda teknologerna inför examensarbetet.

Innehåll:

Kursen består helt av vetenskapliga seminarier i fastighetsekonomi eller fastighetsrätt under ledning av avdelningens lärare och utomstående vetenskapsmän eller praktiker. Ämnena för de enskilda seminarierna skall vara central inom vetenskapsområdet, men bestäms först i anslutning till själva kursen.

Av seminiariedeltagarna förväntas noggranna förberedelser och ett aktivt deltagande. Individuella uppdrag, såsom att vara protokollförare, inledare eller moderator, kommer att förekomma.

Seminarierna kommer åtminstone delvis att hållas på kvällstid.

Litteratur:
Kurslitteraturen bestäms i anslutning till seminarierna och kan exempelvis bestå av avsnitt ur avhandlingar, betänkanden och rapporter liksom av artiklar eller rättsfall.