JORD- OCH SKOGSBRUKVFT170
Agriculture and Forestry

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Kursansvarig: Jonas Rönnberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Rekomenderade förkunskaper: Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och inlämningsuppgifter. Deltagande i obligatoriska exkursioner.

Mål:
Kursen skall ge teknologen grundläggande kunskaper om förutsättningar för att bedriva jord- och skogsbruk, hur modernt jord- och skogsbruk bedrivs samt ekonomiska kalkyler i jord- och skogsbruk.

Innehåll:
Klimat, dränering, bevattning, olika grödor och deras odlingsvärde, odlingsteknik, maskinanvändning och transporter, ekonomiska kalkyler inom jordbruket.

Skogens betydelse för Sverige, skogsbruks- och skogsskötselmetoder, skogsuppskattning, olika trädslag och deras odlingsvärde, ekonomiska kalkyler inom skogsbruket.

Litteratur:
Jordbruk: Sveriges Nationalatlas: Jordbruket (red Clason/Granström)
Granstedt m fl: Växtodlingens grunder, LT-s förlag.

Skogsbruk: Falk/Söderström: Skogsvårdens grunder, LT-s förlag.
Utdelade stenciler/kompendier.