GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM FK 2VFT161
Geographical Information Systems, Advanced Course 2

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Petter Pilesjö Förkunskapskrav: Godkänt betyg i VFT031 GIS AK, VFT051 Fjärranalys, VFT151 GIS FK1, EDA510 Programmering FK, EDA215 Databaser Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar och seminarier. Obligatoriska studiebesök kan förekomma. Slutbetyg baseras på tentamen, övningar och seminarium. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se, www.lth.se

Mål:
Kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk och teknisk kännedom om geografisk informationsbehandling, samt att knyta denna till matematisk och datalogisk teori.

Innehåll:
Föreläsningarna behandlar rumsbegrepp, algoritmer (både vektor och raster) och simuleringar. Kursen innehåller såväl algoritmutveckling som programmering. Likaså behandlas datatillgång och användning av GIS på Internet. Deltagarna skall på ett seminarium presentera en enskild uppgift.

Litteratur:
Eklundh, L (red): Geografisk Informationsbehandling - metoder och tillämpningar.
Worboys, M F: GIS - A Computing Perspective.
Östman, A: Inerpolering av geografiska data.
Föreläsningsanteckningar och artiklar.