FASTIGHETSEKONOMI FKVFT091
Real Estate Valuation, Advanced Course

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Carl-Magnus Willert Förkunskapskrav: Fastighetsekonomi AK Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Godkända övningar och individuell uppgift.

OBS! Obligatoriska föreläsningar och övningar kan förekomma.

Mål:
Kursen syftar till en fördjupning i ämnet fastighetsekonomi för främst blivande fastighetsekonomer.

Innehåll:

Kursen omfattar analyser och värdering av olika typer av avkastningsfastigheter, speciellt kommersiella fastigheter, flerbostads- och industrifastigheter. I analysen ingår såväl marknadsbedömningar som den enskilda fastighetens förutsättningar. Dessutom ingår värdering av fastigheter i företag och projekt samt begränsade rättigheter i fastighet, speciellt tomträtt. Fördjupade studier av riskbedömningar samt av fastighetsägares och investerares finansierings- och beskattningssituation ingår.

Obligatorisk föreläsning i ett aktuellt ämne. Dessutom kan flera obligatoriska inslag förekomma.

Litteratur:
Lundström, Bejrum: Fastighetsekonomi Hyresfastigheter; Norell, Ossmark, Tegnander: Inkomst av hyresfastighet; Kurspärm; Vid kursstart meddelas om ytterligare litteratur är aktuell.