RÄKENSKAPSANALYS OCH BOKFÖRINGVFT070
Financial Analysis and Accounting

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Kursansvarig: Nikos Macheridis Förkunskapskrav: Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om räkenskapsanalys och bokföring.

Innehåll:
Räkenskapsanalys: Syfte, granskning av RR och BR, resultatberäkning, lönsamhet, likviditet, soliditet och finansieringsanalys.
Bokföring: Löpande datorbaserad bokföring, bokslut, bokslutsdispositioner.

Litteratur:
Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson, Rohlin: Den nya affärsredovisningen. 11 uppl. 1999.