INTRODUKTION OCH KOMMUNIKATION FÖR LVFT007
Introduction and Communication

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: L1 Kursansvarig: Henrik Swensson Prestationsbedömning: Godkänd övningar och seminarier, deltagande i 3 fältövningsdagar samt godkänt datorkörkort/motsvarande.

Mål:
Kursen syftar till att ge en presentation vilka arbetsuppgifter lantmätaren har i arbetslivet. En första introduktion i GIS ingår . Därutöver ska teknologen kunna se sammanhanget mellan de i utbildningen ingående kurserna.
Vidare ska kursen ge grundläggande kunskap i kommunikation och påverkandeprocessen samt träna tillämpning.

Innehåll:
Kursen är indelad i 5 olika moment
1. Yrkesrollen.
2. Teknologen ska få en insikt och erfarenhet av muntlig framställning,
konsten att övertyga, föredrag, sammanträdesteknik mm.
3. Grundläggande insikter i olika sorters skriftformateringar, rapport,
uppsats, PM osv.
4. En första introduktion i GIS.
5. Datakunskap.

Litteratur:
Kurspärm.