SÄRSKILDA AVTALSTYPER INKL ENTREPRENADJURIDIKVFR110
Special Contracts incl Construction Contracts

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Ulf Jensen Rekomenderade förkunskaper: Bygg- och Miljörätt, Allmän fastighetsrätt Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar och seminarier. Obligatoriska studiebesök kan förekomma.

Mål:
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och förståelse för avtalsrätten i allmänhet samt dessutom fördjupad kunskap om de avtalstyper som är speciellt relevanta för fastighetsföretagande.

Innehåll:
Inledning av kursen består av en genomgång av den allmänna avtalsrätten och de principer som gäller för denna. Därefter föjer ett studium av olika kontraktstyper från rättslig synpunkt. Betoning läggs på köp av fast egendom, arbete på annans egendom samt entreprenad.

Litteratur:
Höök, Rolf: Entreprenadjuridik;
Ramberg,Jan: Allmän Avtalsrätt;
Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt;
Hellner,Jan: Speciell avtalsrätt II;
I häftet, Särskilda avtal.