HYRES- OCH ARRENDERÄTTVFR100
Tenant Law

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Ulf Jensen Förkunskapskrav: Juridik för tekniker eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar.
Obligatoriska studiebesök förekommer.

Innehåll:
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om lagreler och den praktiska tillämpningen vad gäller hyresrätt (bostadslägenheter och lokaler), bostadsrätt, arrenderätt, tomträtt och även förvärvslagstiftningen m m. Hyres- och arrendemål vid hyres- och arrendenämnden ingår

Litteratur:
Fastighetsägareförbundets handbok i Fastighetsförvaltning, avsnitt 17 Hyresrätt. Svensson, Lars-Göran; Arrenden och jakträttupplåtelse.
Victorin, Anders; Kommersiell hyresrätt.