INTERNATIONELL FASTIGHETSRÄTTVFR070
International Real Estate Law

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Ulf Jensen Rekomenderade förkunskaper: Fastighetsteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Obligatoriska
gästföreläsningar förekommer.

Mål:
Kursen ska ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt
ge ett perspektiv på det svenska rätts- och fastighetssystemet.

Innehåll:
Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av
undersökande eget arbete.

Litteratur:
Roger A. Cunningham: The Law of Property