BYGG- OCH MILJÖRÄTTVFR041
Planning and Environmental Law

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L2 Kursansvarig: Åsa Knutson Rekomenderade förkunskaper: Juridik för tekniker. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Uppsats.
Hemtentamen kan förekomma.Tentamen efter lp 1.

OBS! Tentamen kan ligga utanför tentamensperiod.

Innehåll:
Kursen syftar till att ge en grundläggande kunskaper om internationell miljörätt, främst om EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning; centrala lagar som reglerar markanvändning, planering och byggande, med tyngdpunkt på miljöbalken och plan- och bygglagen. I kursen ingår djupare studium av något miljöproblem, vars juridiska aspekter belyses i en uppsats.

Litteratur:
Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken; Kurskompedium.