BROBYGGNADSTEKNIKVBK041
Design of Bridges

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Valfri för: V4 Kursansvarig: Sven Thelandersson. Förkunskapskrav: Betongbyggnad och Stålbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen och två större konstruktionsuppgifter. Dessa måste vara godkända för att bli godkänd i kursen. Webbsida: http://lthse.kstr.lth.se/Educ.htm

Mål:
Efter genomgången kurs skall eleven ha

Innehåll:
I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma brobyggare, samt studiebesök. Verkningssätt och dimensionering av förspända betongkonstruktioner behandlas. Kursen är upplagd kring två större projekteringsuppgifter, där den ena består av en konventionell vägbro i två fack som utförs i förspänd betong, och den andra en bro med spännvidd på ca 400 m. I den första uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå, medan den andra bron projekteras översiktligt vad avser bärande system, produktionsmetoder, ekonomi och estetik. Den senare projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Litteratur:
Sandquist, H: Infrastrukturkonstruktioner, kompendium från KTH. Petersson, T., Sandquist H: Spännbetongkonstruktioner, kompendium från KTH. Övrig litteratur enligt litteraturlista.