STÅLBYGGNADSTEKNIKVBK035
Design of Steel Structures

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Sven Thelandersson. Förkunskapskrav: Konstruktionsteknik AK. Rekomenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med 5-10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift. I kursen ingår även en obligatorisk laboration. Målsättningen med denna är att ge kursdeltagarna tillfälle att få uppleva byggnadsmaterialet stål Webbsida: http://lthse.kstr.lth.se/Educ.htm

Mål:
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement av stål samt förband i stålkonstruktioner.

Innehåll:
Kursen innehåller följande delmoment: Dragna och tryckta konstruktionselement, stabilitetsproblem, lokal buckling, böjning, skjuvning, vridning, vippning, rymdknäckning, stomstabilitet, svets- och skruvförband, utmattning, korrosionsskydd.
Konstruktionsuppgift i form av flervåningsbyggnad eller stålbro. I kursen behandlas också byggsystem för kontors-, bostads- och industribyggnader med stål som primärt stommaterial.

Litteratur:
Thelandersson, S: Avancerade stålkonstruktioner, kompendium. SBI: Stålbyggnad, Stålbyggnadsinstitutet, Publikation 130. Exempelsamling. BSK. Byggformler och tabeller.