TRÄBYGGNADSTEKNIKVBK031
Design of Timber Structures

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Annika Mårtensson. Förkunskapskrav: Konstruktionsteknik AK. Rekomenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift. I kursen skall även ett experimentellt moment utföras och dokumenteras. Detta moment är obligatoriskt. Webbsida: http://lthse.kstr.lth.se/Educ.htm

Mål:
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement av trä samt förband i träkonstruktioner.

Innehåll:
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement och system i trä samt förband i träkonstruktioner. I kursen behandlas också byggsystem för hallbyggnader, småhus, flervånings-, bostads- och kontorshus med trä som primärt stommaterial, samt träbroar.
Kursen innehåller följande delmoment: Balkar (raka och krökta element), pelare, sammansatta konstruktionselement, skivverkan i träkonstruktioner, stomstabilisering, bruksgränstillstånd, träförband samt detaljutformning.
Konstruktionsuppgift i form av flervåningsbyggnad eller träbro.

Litteratur:
Carling O: Dimensionering av träkonstruktioner. Exempelsamling. Studiematerial. Byggformler och tabeller.