BETONGBYGGNADVBK020
Concrete Structures

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V3 Kursansvarig: Annika Mårtensson Förkunskapskrav: Konstruktionsteknik AK. Rekomenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkänd konstruktionsuppgift. I kursen skall även ett experimentellt moment utföras och dokumenteras. Detta moment är obligatoriskt. Webbsida: http://lthse.kstr.lth.se/Educ.htm

Mål:
Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll:
Kursen innehåller följande moment: plattor av armerad betong, grundläggande teorier för böjkapacitet, pelare, dimensionering mot tvärkraft, dimensionering mot vridmoment, vidhäftning och förankring, bruksstadiet, duktilitet och gränslastteori, skivor, detaljutförande. Konstruktionsuppgift.

Litteratur:
Park & Paulay: Reinforced Concrete Structures (eventuellt kommer annan litteratur att användas). Bärande konstruktioner: Plattor och Studiematerial. BBK. Byggformler och tabeller.