BYGGNADSFYSIKVBF602
Building Physics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH2 Kursansvarig: Bertil Mellström, e-post: bertil.mellstrom@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen i byggnadsfysik syftar till att bredda den studerandes förståelse och begreppsapparat angående värme, fukt, lufttäthet, brand och akustik.

Den studerande skall efter genomgången kurs:
· Behärska grundläggande teorier om transport av fukt.
· Ha en uppfattning om provningstekniska problem.
· Förstå de faktorer som påverkar val och funktion av materialkombinationer i byggnader utförda enligt äldre eller modern byggteknik.
· Äga kännedom om ljudets fortplantning och spridning samt känna till olika ljudtekniska begrepp.
· Kunna tillämpa svenska normer och bestämmelser vid utformningen av vanligen förekommande byggnader med hänsyn till energiförbrukning, värme-, fukt- och ljudklimat inomhus samt till brandtekniska krav.

Innehåll:
· Värmeisolering: Fördjupad teori för värmetransport. Repetition av olika begrep som värmekapacitet, köldbryggor, lufttäthet för värmeisolering. Genomgång av konstruktions- och utförandeproblem, tilläggsisolering, energisparande samt svenska normer och bestämmelser.
· Fukt: Fördjupad teori för fukttransport, kondensation m m. Genomgång av fukttekniska begrepp. Olika former för fukttransport. Olika fuktkällor. Genomgång av konstruktions- och utförandeproblem samt svenska normer och bestämmelser.
· Brand: Uppkomst av brand. Brand- och rökspridning. Genomgång av konstruktions- och utförandeproblem samt svenska normer och bestämmelser.
· Akustik: Ljudtekniska begrepp, efterklangstid, absorption.

Litteratur:
Sandin, Kenneth: Värme, luftströmning, fukt, Kompendium i byggnadsfysik, inst för byggnadsfysik, LTH.
Andersson, Leif: Brandbok, Gullfiber AB, 260 50 Billesholm.
Stenciler.