HUSBYGGNADSTEKNIKVBF030
Building Technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: BI3 Kursansvarig: Jesper Arfvidsson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.byfy.byggtek.lth.se/vbf030

Mål:
Det övergripande målet är:

Efter avslutad kurs skall eleven vara orienterad om husbyggnadsteknik och byggnadsfysik, kunna identifiera, beskriva samt lösa enklare byggnadsfysikaliska problem, behärska enklare handberäkningsmetoder för värme och fukt, läsa och förstå byggnadsritningar samt tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner och byggnadsstilar.

Innehåll:
Föreläsningarna behandlar allmän byggnadsteknik och äldre byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion med hänsyn till olika krav genomgås samt ett antal belysande exempel diskuteras. Vidare ges en översikt över husbyggnadsteknikens historiska utveckling i Sverige samt de olika byggnadstypernas funktion. Övningarna i byggnadsfysik behandlar värme och fukt och ges i form av självstudier. Under övningarna i ritteknik ges en kort introduktion till ritteknik och ett antal rituppgifter genomföres. Konstruktionsuppgifterna består i att utifrån vissa givna förutsättningar välja material och utforma olika byggnadsdelar samt sammanfoga dessa till en byggnad.

Litteratur:
Byggnadstekniska begrepp. Så byggdes husen 1880-1980. Värme & Fukt. Byggnadsteknikens grunder. Kompendium i ritteknik. Exempelsamling i Byggnadsfysik.