MANAGEMENT, LEDARSKAP OCH PROJEKTLEDNINGVBE660
Management, Leadership and Project Management

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Bengt Hansson, e-post: bengt.hansson@bekon.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Studenten skall efter genomgången kurs kunna skapa en positiv organisation som är väl anpassad till företagets affärsidé och mål samt kunna belysa hur förändringsarbetet inom företag och organisationer påverkar organisationen och ledningen av denna. Studenten skall även ges goda kunskaper i ledning av projekt.

Innehåll:
Kursens behandlar projektledning med tyngdpunkten på ledarskap, organisationslära och målstyrning. Olika organisationsformer kommer att behandlas i kursen samt kommer stor vikt att läggas på chefs- och ledarrollen. Organisationen kommer också att belysas utifrån hur den påverkas av förändringar. Stor vikt kommer att läggas på projektledning både genom teoretiska genomgångar praktiska övningar i till exempel mötesteknik och protokollföring samt skall kursen även ge en insikt om hur arbetsrättsliga principer påverkar ett projekt.

Litteratur:
Kurslitteratur meddelas senare.
Utdelade stenciler.