FÖRVALTNINGVBE650
Maintenance Management

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Bengt Hansson, e-post: bengt.hansson@bekon.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Studenten skall efter genomgången kurs:
- ha kunskaper om förvaltningsskedet i byggprocessen.
- ha kunskaper om ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, tekniska förvaltning.
- värdering och analyser av finansiering av fastigheter.
- aktuell lagstiftning och aktuella skatteregler.
- planering och drift och underhåll.
- ombyggnader.

Innehåll:
Management (ledning och administration) av byggprojekt.
Ekonomisk styrning (investerings- och årskostnader)
Tidplanering.
Entreprenadjuridik.

Litteratur:
Bestämmes vid kursstart
Utdelade stenciler.