KVALITET OCH TOLERANSERVBE640
Quality Assurance

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: PHH1 Kursansvarig: Bengt Hansson, e-post bengt.hansson@bekon.lth.se Förkunskapskrav: VBE612 Byggprocessen och MIO610 Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.bekon.lth.se Övrigt: Endast betygsgraderna godkänd och underkänd används.

Mål:
Kvalitetsbegreppet förekommer i olika sammanhang inom projektering, byggande och förvaltning. Denna kurs skall ge kunskap inom hela byggnads- och förvaltningsprocessen. Kursen ska också bidra till förståelsen för hur samhället försöker gynna en förbättrad byggprocess med hjälp av lagstiftning.

Innehåll:
Kursen består av en serie föreläsningar som behandlar: Samhällets styrning för kvalitet i byggandet, Kvalitetsteknikens utveckling, Kvalitetssystem enligt ISO 9001, Erfarenhetåterföring, Toleranser, Aspekter på kvalitetbegreppet i byggprocessen.

Litteratur:
Kurslitteratur meddelas vid kursstarten.