FASTIGHETSFÖRVALTNING FÖR LVBE100
Reale Estate Management, L

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Bengt Hansson Förkunskapskrav: Byggnadsekonomi, VBE 011 Rekomenderade förkunskaper: Byggstyrning, VBE 022 eller motsvarande. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg erfordras godkänd skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter. Projektarbetets genomförande och resultat av skriftlig tentamen utgör underlag för slutbetyg. I bedömningen av tentamen, projektarbete och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsskedet i byggprocessen. Studenterna skall efter kursen ha goda kunskaper om ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning samt analyser av finansiering av fastigheter. Vidare skall studenterna ha fått kännedom om aktuell lagstiftning och skatteregler, planering och drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Innehåll:
Ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning samt analyser av finansiering av fastigheter. Aktuell lagstiftning och skatteregler, planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad. Kunskaperna inhämtas delvis genom projektarbete.

Litteratur:
Kurspärm i Fastighetsförvaltning, avdelningen för byggnadsekonomi. Så byggdes husen 1880-1990, Svensk Byggtjänst.