BYGGFÖRETAGET - LEDNING OCH UTVECKLINGVBE022
The Construction company - Management and development

Poäng: 8.0 Betygskala: TH Valfri för: V3 Kursansvarig: Bengt Hansson. Förkunskapskrav: Byggnadsekonomi VBE011 eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd tentamen. I bedömningen av tentamina och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge kännedom om byggföretagens marknad, affärsidé, ledning, organisation, ekonomi, kvalitetssystem och strategi. Vidare skall väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper om kalkylering, tidplanering, kvalitetsplanering, miljöanpassning. Särskild tyngdpunkt läggs på analys och effektivisering av byggföretagets verksamhet inklusive erforderligt förändringsarbete.

Innehåll:
Kursinnehållet ryms inom följande ämnesområden: Produktionsteknik, ekonomi, planeringsteknik, informationsteknik, kvalitetsteknik, management, ledarskap och förändringsprocesser, kretsloppstänkande, entreprenadjuridik.

Litteratur:
Söderberg, J: Att upphandla byggprojekt, kap 6-11, Studentlitteratur. Byggandets kontraktskommitté: AB 92, Sv. Byggtjänst. Landin, A. & Persson, M.: Kvalitetssäkring av specialentreprenader. Hansson, B. m. fl.: Att styra byggproduktionen,Avdelningen för byggnadsekonomi. Övrig kursmaterial och kurslitteratur meddelas vid kursstart.