ENTREPRENÖRSSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGTNX170
Entrepreneurship and business development

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: BI3, D3, E3, F3, I3, ID3, L3, M3, V3, W3 Kursansvarig: Jan Söderberg Prestationsbedömning: Föreläsningar 45 timmar i projektarbete i grupp. Självstudier 200 timmar. Kursen går på kvällstid kl 16.00-19.00 med reducerad fart.

Projektarbete i grupp och aktivt deltagande vid föreläsningar.


Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Kursen koncentreras på det lilla och nystartade företaget. Ett helhetsperspektiv används för att belysa både företagets utveckling, entreprenörens roll och omgivningens betydelse. Deltagarna får lära sig om vilka vanliga problem och hinder som man måste vara medveten om för att på ett lyckosamt sätt kuna utveckla företaget. Ytterligare ett mål med kursen är att inspirera deltagarna att i framtiden starta sina egna företag.

Innehåll:
- Näringspolitik till stöd för små och nystartade företag.
- Olika synsätt när man studerar små och nystartade företag.
- Företagets utvecklinsprocess (precisering av affärsidé, utveckling av vara eller tjänst till färdig produkt, marknadsbedömningar och organisationsutveckling).
- Yttre resurser (kundrelationer och andra företagskontakter).
- Praktikövningar tillsammans med företag.

Kursen behandlar olika slags företag, t ex tillverkande företag, tjänste- och serviceföretag.

Kursen genomförs med föreläsningar där olika teoretiska/praktiska områden täcks. Ett antal gästföreläsare från universitet och företag kommer att ge sin syn på villkoren för små, nystartade företag. Till detta kommer handledning och seminarier.

Litteratur:
Jones-Evans & Klofsten, Technology, Innovation and Enterprise - The European Experience, Macmillan Publishers, London, 1997.
Klofsten, Magnus, Affärsplattformen. Hur ett företag går från start till stabilitet. Utvecklingsfonden, Östergötland, 1993.

Ytterligare kursmaterial kommer att delas ut vid enskilda föreläsningar.