REHABILITERINGSTEKNIK OCH DESIGNTNX152
Rehabilitation Engineering and Design

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4, M4 Kursansvarig: Charlotte Magnusson Rekomenderade förkunskaper: Rehabiliteringsteknik AK Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Webbsida: http://www.certec.lth.se/fk/ Övrigt: Delvis nätburen kurs; se http://www.certec.lth.se/fk/

Mål:

Kursen syftar till att den deltagande skall

 

Innehåll:

Kursen består av föreläsningar i designmetodik och rehabiliteringsteknik samt ett projektarbete. Inlämningsuppgifter är knutna till föreläsningarna.

Projektarbetet skall utföras inom ett av följande områden:

Studenter på kursen får individuell handledning av forskare/forskarstuderande på respektive område. Handledningen inkluderar projekthandledning och studiehandledning för nödvändiga litteraturstudier. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur:

Uppdaterad generell litteraturlista finns tillgänglig på http://www.certec.lth.se/fk/

Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.