REHABILITERINGSTEKNIK AKTNX096
Rehabilitation Engineering, Basic Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4, M4 Kursansvarig: Håkan Eftring Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig eller muntlig tentamen. Tentamen görs tillgänglig vid kursstart. Webbsida: http://www.certec.lth.se/ak/ Övrigt: Nätburen kurs; för kursens omfattning se http://www.certec.lth.se/ak/

Mål:
Kursen syftar till att den deltagande skall

Innehåll:
Kursen syftar till kunskaper och upplevelser/inlevelse i teknikens möjligheter vid

Kursen är helt nätbaserad med krav på tillgänglighet också för funktionhindrade studenter. Formen är alltså den man brukar kalla för distansutbildning men kursen syftar till närhet snarare än distans. Andelen direkt schemabunden undervisning är liten och berör främst deltagande i diskussioner med föreläsare, av vilka somliga själva är funktionshindrade. Gruppuppgifter och individuella uppgifter styr upp kursen genom prestationskrav varje vecka. Föreläsningarna är nätbaserade och bemängda med länkar och föreläsningarna tillsammans med vissa av länkarna utgör tillika kurslitteratur. Övningarna och laborationer görs också över nätet.

Litteratur:
Föreläsningarna med vissa obligatoriska länkar.