MEDICIN FÖR TEKNIKERTNX006
Medicine for Engineers

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Valfri för: W3, D4, E4, F4, K4, M4, V4 Kursansvarig: Kjell Lindström Rekomenderade förkunskaper: medicinsk inriktning på examensarbete ger förtur. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Endast betygsgraderna Underkänd och Godkänd förekommer. Webbsida: http://www.elmat.lth.se/Utbildning/ Övrigt: Kursen ges gemensamt av institutionerna för elektrisk mätteknik och klinisk fysiologi.Valfri extern kurs för V och L

OBS! Kursort: Malmö.Upplysningar om kursen :Marianne Pickens, inst. för klinisk fysiologi, MAS, 040-33 14 42.

Mål:
Kursens mål är att ge en viss grad av medicinsk allmänbildning till tekniker som sysslar med medicinska frågor eller som i framtiden kommer att syssla med dylika. Den är vidare en lämplig inledning för kemister som vill utbilda sig för arbete inom läkemedelsindustrin. Givetvis ligger en fullständig medicinsk utbildning utanför möjligheternas ram, ej heller kan ett fullständigt tvärsnitt över hela medicinen göras kursmässigt. Det väsentliga är en grundläggande utbildning i människokroppens byggnad och funktion samt de vanliga sjukdomarna, så att tekniker och naturvetare får vissa baskunskaper, känner till viss medicinsk terminologi samt har en uppfattning om de medicinska problemens natur.

Innehåll:
Sjukvårdsorganisation. Etik. Tystnadsplikt. Medicinsk terminologi. Patologi. Ben, leder och muskler. Hjärta och blodkärl. Allmän kirurgi. Hjärtkirurgi. Lungor. Njurar. Nervsystemet. AIDS. Klinisk kemi. Ögon. Öron, näsa, hals. Ortopedi. Handkirurgi. Röntgendiagnostik. Vätskebalans, anestesi. Cirkulationsstillestånd, intensivvård. Urologi. Klinisk radiofysik. Barnsjukdomar. Idrottsmedicin. Endokrinologi. Gynekologi. Plastikkirurgi. Hudsjukdomar. Infektionssjukdomar. Onkologi. Graviditet, fosterutveckling, förlossning. Biomaterial. Psykiatri. Klinisk farmakologi. Koagulation. Tillfälle till studiebesök.

Litteratur:
Jakobsson, B.: Medicin och teknik. 3:e uppl, Studentlitteratur, 1987. Sonesson, B. & G.: Människans anatomi och fysiologi. AW Gebers, 1993.