FUNKTIONSHINDER - UNIVERSAL DESIGNTNS120
Disabilities - Universal Design

Poäng: 7.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt, Tekn Dr Håkan Eftring Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Tentamen görs tillgänglig vid kursstart. Webbsida: http://www.certec.lth.se/fud/

OBS! Delvis nätburen kurs

Mål:

Syftet med kursen är att :

 

Innehåll:

Föreläsningarna är till stora delar nätbaserade med krav på tillgänglighet också för studenter med funktionshinder. Föreläsningarna är bemängda med länkar och dessa utgör tillsammans kurslitteratur.

Föreläsningarna behandlar följande funktionshinder: Rörelsehinder, synskador, hörselskador, förståndshandikapp, hjärnskador, autism och dyslexi.

Ett projektarbete ingår där en produkt skall gestaltas fysiskt. Projektarbetet sker i grupper tillsammans med teknologer som föjer kursen "Rehabiliteringsteknik och design".

Litteratur:

Litteraturen utgörs framför allt av nätföreläsningar med tillhörande länkar.