DATORVERKTYGTNS100
Computer Tools and Techniques

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: Kirsten Rassmus-Gröhn Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter.

Webbsida: http://www.certec.lth.se/idv/

Mål:

Kursen skall ge studenterna nödvändiga grunder och utökade kunskaper i datorteknik för fortsatta studier i industridesignprogrammet.

Innehåll:

I kursen förmedlas grundläggande PC-hantering samt tvådimensionell bildgenerering (fotoredigering och vektorgrafik). Vidare utformar alla studenter sin personliga hemsida. I flera kursmoment sker samverkan med kursen "Språklig framställning". Utbildningen sker genom seminarier och självständigt genomförande av praktiska övningsmoment. Som en del i träningen av färdigheter sker kontakter med handledare, liksom inlämningar av övningsuppgifter delvis elektroniskt.

Litteratur:

Litteraturen är kopplad till den programvara som används i kursen och består av handböcker, instruktionsblad m m.